Betalingsvoorwaarden

Klant dient betalingen aan ondernemer volgens de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

Tenzij anders overeengekomen geldt een betalingstermijn van net 30 dagen vanaf factuurdatum. Het zij min korting van 2%, binnen de 8 dagen vanaf factuurdatum.

Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet zal ten titel van conventionele intrest een bedrag van 1,5% per maand verschuldigd zijn, van rechtswege ingeval de betaling niet geschiedt op de vervaldag.

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder enige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 49,58€ en een maximum van 1487,36€.